Czasopismo „Głos Pedagogiczny”

Głos Pedagogiczny

Strona internetowa: http://www.glospedagogiczny.pl/

Coraz częściej dochodzi w szkołach do aktów przemocy, wandalizmu czy znieważenia nauczyciela. Są to często sytuacje bardzo dramatyczne, w których nie ma jednego słusznego rozwiązania. W sytuacjach kryzysowych na pierwszej linii obok dyrektora zawsze stoi pedagog, od którego wiele się wymaga. Niestety wsparcie, które otrzymuje jest często niewystarczające.