Oferta indywidualna

Coaching indywidualny:

  • życiowy wspierający osobę w realizowaniu się w określanych przez nią rolach oraz w wyzwalaniu się ze swoich ograniczeń na poziomie myślenia, emocji, zachowań, relacji
  • kariery – wspierający osobę w realizowaniu się zawodowo poprzez wyłonienie optymalnej ścieżki realizacji marzeń, potencjału, wartości w realiach środowiskowych
  • zdrowia – wspierający osobę w odkrywaniu kluczowych czynników wspierających pożądany stan fizyczno-psychiczny i planowaniu ścieżki włączania ich w życie
  • „ kryzysowy” - wspierający osobę, która przechodzi chwilowo przerastające ją wyzwania życiowe lub uległa wypaleniu w określonej roli, wspólnie poszukując bazy pozwalającej odbudować spokój i siłę oraz na nowo określić cele i metody ich osiągania w zgodzie z wyznawanymi wartościami
  • młodzieżywspierający młodzież w odkrywaniu optymalnej strategii uczenia się, poznawaniu i rozwijaniu swojego potencjału, podejmowaniu dobrych decyzji,  radzeniu sobie z konfliktami wewnętrznymi i zewnętrznymi…
  • rodzinny wspierający rodzinę jako system w wypracowaniu sposobów komunikacji i postępowania, które wyzwalają potencjał wszystkich jej członków i pozwalają skutecznie funkcjonować rodzinie jako całości.

Studium Coacha Life

  • Cykliczne zajęcia służące nabyciu przez uczestników praktycznej  wiedzy oraz umiejętności pozwalających działać jako coach wspierający ludzi w realizowaniu się w określanych przez nich rolach i obszarach. Po Studium,  na którym uczestnicy poznają i ćwiczą w różnych obszarach oddziaływania coachingu  można specjalizować się w wybranej dziedzinie najbliższej zainteresowaniem, dostępnością klientów, doświadczeniem własnym (coaching zdrowia, kariery, partnerstwa, rodziny, młodzieży, edukacyjny, artystów, celebrytów, wizerunkowy)

Studium Coacha Biznesu

  • Cykliczne zajęcia służące nabyciu przez uczestników praktycznej  wiedzy oraz umiejętności pozwalających działać jako coach w biznesie lub zarządzać ludźmi poprzez coaching. Uczestnicy poznają różnorodne techniki pracy z drugim człowiekiem pozwalające rozwijać jego wkład w funkcjonowanie Firmy w zgodzie z jego potencjałem, możliwościami rozwoju, wewnętrzną motywacją oraz spożytkować pomysły udoskonaleń podnoszących konkurencyjność rynkową Firmy. W miarę zdobywania kolejnych umiejętności coachingowych uczestnik może specjalizować się w wybranej dziedzinie najbliższej zainteresowaniom, własnego doświadczenia, określonej dostępnością klientów (coaching zadaniowy-pracowników na stanowisku pracy,  c. menadżerski-os. zarządzających zespołami/działami, c. executive – osób zarządzających firmą)