FAQs - Coaching: Najczęściej zadawane pytania

Na tej stronie znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące coachingu. Jeśli jesteś zainteresowany dodatkowymi informacjami skontaktuj się z nami.
P?Co to jest coaching?
O.

Coaching jest procesem pomagania ludziom i zespołom w wykonywaniu zadań w najbardziej skuteczny sposób.
Zadaniem coachingu tworzenie zmiany w dotychczasowym życiu coachowanego (klienta) poprzez jest wspieranie jego mocnych stron i omijanie przeszkód, które uniemożliwiają mu realizację zamierzonych celów.

P?Czym różnią się coaching przez małe i duże C?
O.

Coaching możne dotyczyć kilku poziomów życia klienta: środowiska, w którym funkcjonuje, jego zachowań, umiejętności, przekonań, wartości, i wreszcie jego tożsamości, jego wizji świata i misji, jaką ma w życiu do spełnienia.
Praca coacha na poziomie środowiska, zachowań, nawykowych reakcji klienta to coaching tradycyjny, najczęściej stosowany, dotyczący zmian behawioralnych klienta. Coaching przez duże C dotyczy przemiany w sposobie postrzegania świata przez klienta – dotyczy jego strategii myślenia, przekonań, wartości i tożsamości. Coaching przez duże C, zarówno w obszarze prywatnym, jak i zawodowym klienta, prowadzi do głębokich, trwałych zmian w jego sposobie myślenia o sobie i świecie, jego misji i roli, jaką pełni w życiu.

P?W jakich dziedzinach można stosować coaching?
O.

Coaching można stosować w każdej dziedzinie, która interesuje klienta, którą on uważa za ważną i, w której chce poczynić jakieś zmiany: dotyczy to obszaru zawodowego i prywatnego. Coach na przykład może wspierać klienta w pracy nad poprawą jego relacji z pracodawcą, podwładnymi ale również dziećmi, rodzicami czy partnerem. Obszar coachingu, poza sytuacjami, kiedy jest on zainicjowany przez pracodawcę, wybiera klient.

P?Jakie są najważniejsze założenia coachingu?
O.

Podstawy, na których opiera się relacja między choachem a klientem to:

  • słuchanie: coach słucha klienta na głębokim poziomie, dostrzegając nie tylko treść słów klienta ale przede wszystkim wszystkie niewerbalne sygnały płynące z jego postawy i zachowania. Dzięki temu widzi spójność/niespójność klienta, osłabiające go przekonania i wartości, które ten powinien honorować aby skutecznie realizować zamierzone cele.
  • nieocenianie: wszystko, co mówi klient jest jego prawdą. Postępowanie klienta nie jest ani dobre ani złe – jest takie jakie jest, i może albo wspierać osiąganie przez niego zamierzonych celów albo je osłabiać. Rolą coacha jest uszanowanie tej prawdy i ukazanie jej klientowi, aby ten na jej podstawie dokonał zmiany najbardziej pożądanej dla swojego rozwoju
  • ciekawość: aby coach mógł pomóc klientowi powinien popatrzeć na świat jego oczyma, zobaczyć jak wygląda świat z perspektywy klienta. Ciekawość skłania coacha do zadawania pytań, podważania oczywistych dla klienta prawd, kwestionowania jego założeń i pokazywania klientowi tego, czego sam, uwięziony w swoich przyzwyczajeniach i przekonaniach, nie widzi. Niczym nieskrępowana ciekawość dziecka, zdziwienie i akceptacja sytuacji klienta przez coacha, pozwala klientowi dostrzec jego własne nawyki i przekonania, i zmienić je w takim tempie i z takim zaangażowaniem, jakie odpowiadają samemu klientowi.
  • realizowanie celów klienta: to klient wie, co i dlaczego chce zmienić. Zadaniem coacha jest wsparcie klienta w szukaniu rozwiązań, poszerzaniu perspektywy i zwiększaniu ilości dostępnych dla klienta zachowań. Klient wybiera cele, coach pomaga mu je realizować. Może okazać się, że klient kilkukrotnie zmienia cele zanim dojdzie do tego, który naprawdę jest dla niego ważny. Coach ma towarzyszyć klientowi na drodze zmiany, ale nie tworzyć tej drogi dla niego.
  • wyciąganie wniosków/uczenie się: głównym celem coachingu jest rozwój klienta, uczenie się przez niego nowych rzeczy, nowych zachowań. Coach ma wspierać klienta w jego procesie zmiany. Każde potknięcie i zwątpienie klienta, każda (w jego ocenie) porażka jest ważną dla niego lekcją. Definicję błędu i porażki zastępuje w coachingu informacja zwrotna. Efektem każdego działania jest adekwatna do tego działania informacja zwrotna, którą klient uzyskuje od innych ludzi.
  • intuicja: bardzo ważną umiejętnością coacha jest korzystanie z intuicji. Pełne skupienie na osobie klienta wyzwala intuicję coacha. Często niewerbalne zachowanie klienta mówi o jego sytuacji więcej niż słowa. Intuicja pomaga coachowi wychwycić ten subtelny przekaz i spożytkować go w procesie coachingu.
P?Kto może zostać coachem?
O.

Coachem może być każdy, kto w pracy z klientem spełnia założenia coachingu: słucha, nie ocenia, używa intuicji, pozwala klientowi prowadzić proces, a jednocześnie idzie krok za klientem, czuwając nad bezpieczeństwem procesu w jakim znajduje się klient. Wiele osób jest naturalnymi coachami – coaching może być zawodem lub czasowym zajęciem, ale dla wielu osób to postawa, styl bycia.

P?Czym różni się coaching od mentoringu?
O.

Mentoring to pewien poziom wieloetapowego coachingu. Coach zapewnia określoną, szczegółową informację zwrotną w celu udzielenia danej osobie pomocy w nauce i wzrastaniu. Mentor pomaga ustalić, wyjaśnić lub wzmocnić kluczowe wartości i przekonania klienta tak, aby służyły jego nauce i wzrastaniu, często służąc osobistym przykładem. Mentor zajmuje się zarówno procesem wywoływania zmian w obszarze wartości i przekonań klienta, jak i służeniem za przewodnika, trenera zachowań i nauczyciela.

P?Co coaching ma wspólnego z NLP?
O.

Umiejętności i narzędzia NLP pasują szczególnie do promowania skutecznego coachingu. Techniki i narzędzia NLP wspierające coaching to odkrywanie najefektywniejszych indywidualnej strategii uczenia się i zmiany, ustalanie i formułowanie celów, zarządzanie wewnętrznymi stanami, przyjmowanie różnych pozycji percepcji, przenoszenie zasobów, zapewnianie wysokiej jakości informacji zwrotnej i inne.

P?Kiedy bardziej skuteczny jest coaching a kiedy szkolenie?
O.

Szkolenia poszerzają wiedzę pracowników z danego zakresu. Im więcej ćwiczeń wykonuje uczestnik szkolenia, tym więcej wiedzy przyswaja. Coaching indywidualny/zespołowy to towarzyszenie osobie/grupie w procesie zmiany i rozwoju. Szkolenie poszerza wiedzę i umiejętności, inspiruje do zmiany, coaching dodatkowo czuwa nad wdrożeniem tej zmiany w życie.

P?Czym różni się coaching od terapii?
O.

Coaching jest zorientowany na przyszłość, na odkrywanie, czego klient potrzebuje, by działać efektywniej, w lepszym stanie, bardziej kreatywnie. Terapia jest mocno skierowana na problem, na szukanie jego przyczyn, sposobów radzenia sobie z ograniczeniami, uwikłaniami, dysfunkcjami. W terapii sięga się do przeszłości, do negatywnych wzorców, do powodów, które leżą u podstaw tego, co jest.  W coachingu nacisk kładziemy na myślenie o przyszłości, na wyobrażanie sobie, jak to będzie, gdy już zrealizujemy cele, na wzmacnianie zachowań, sposobu myślenia i tożsamości wspierających osiąganie założonych celów. W coachingu rozwijamy mocne strony klienta, przeszłość wykorzystując jako pole doświadczeń, z których można się uczyć, w których można odkrywać swoje strategie radzenia sobie z wyzwaniami.

P?Jak długo powinien trwać skuteczny coaching?
O.

Czas coachingu zależy od coacha i od klienta, jest bardzo indywidualny – tak jak osoby w nim uczestniczące. Klient może odczuć skutki coachingu już po jednym spotkaniu, a może zauważyć je wyraźnie dopiero po kilku spotkaniach.
Zmiana dla każdego jest indywidualna, a proces wzrostu może następować skokowo. Przeciętna długość coachingu do 3-6 miesięcy.