Kiedy inwestować

Ze strony pracodawcy

 • Osoby zarządzające organizacją są przeciążone obowiązkami.
 • Osoby odpowiedzialne za firmę/dział/zespół wykazują oznaki wypalenia, przemęczenia, spadku motywacji, pogorszenia stanu zdrowia, ciągłej irytacji…
 • Osoby strategiczne w firmie napotykają trudności w komunikacji z zespołem.
 • Pełnienie roli zarządczej jest nowym wyzwaniem.
 • Pracownik został (będzie) awansowany na nowe stanowisko – firma chce, by szybko wszedł (przygotował się do wejścia) w nową rolę.
 • Zespół/dział stoi w miejscu. Organizacja chce podnieść efektywność zespołu/działu.
 • Organizacja pozostaje w stanie stagnacji – potrzebne jest ożywcze spojrzenie na zadania, nowe formy komunikacji i działania.
 • Pracownika dotknęła tragedia życiowa.
 • Firma chce, by osoba reprezentująca firmę w mediach zachowywała się naturalnie, pewnie i przekonywująco.
 • I w tysiącach innych sytuacji, gdy wsparcie dane jednostce/jednostkom wpłynie dodatnio na cały system.

Indywidualnie

 • Chcesz skutecznie zarządzać swoim życiem, mieć wpływ na swoją karierę, rozwijać talenty.
 • Chcesz przygotować się wewnętrznie do nowych wyzwań, przejść „suchą zaprawę”, by z większą łatwością wspinać się po szczeblach kariery.
 • Chcesz rozwinąć umiejętności społeczne, by szybko awansować i mieć satysfakcjonujące relacje z ludźmi.
 • Wyczerpałeś pomysły w swojej działalności, pragniesz sięgnąć nowych pokładów twórczych idei i rozwiązań.
 • Czujesz, że się nie rozwijasz, że stoisz w miejscu. Szukasz pomysłu na satysfakcjonujące życie.
 • Pomimo zewnętrznych oznak sukcesu nie umiesz cieszyć się życiem, lub żyjesz w ciągłym napięciu, lub podupadasz na zdrowiu, lub…
 • Nie układają Ci się relacje w zespole.
 • Źle się dzieje w twojej rodzinie…
 • Jesteś odbierany przez otoczenie jako ktoś inny niż osoba, którą czujesz się w środku.
 • Reagujesz nieadekwatnie do zaistniałej sytuacji (zalewają cię emocje, uciekasz, nie umiesz bronić swoich interesów…).
 • Praca zabiera całą Twoją energię. Inne sfery życia ulegają degradacji lub zanikowi.
 • Chcesz skutecznie zmienić sposób zarobkowania na życie poprzez zmianę zawodu, zainteresowań, charakteru pracy, kraju zamieszkania…
 • I… w każdej sytuacji, gdy kontakt z drugim człowiekiem, który akceptuje, dzieli się wiedzą i doświadczeniem, wierzy w Ciebie i pomaga Ci dostrzec i zaangażować do działania Twój potencjał, inspiruje i pobudza do odkrywania lepszej strony Życia, jest wart przeznaczenia na to czasu i energii.