FAQs: Najczęściej zadawane pytania

Na tej stronie znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jeśli jesteś zainteresowany dodatkowymi informacjami skontaktuj się z nami.
P?Jak skorzystać z oferty Stowarzyszenia?
O.

Przejrzyj naszą ofertę: Coaching, Szkolenia, Konsultacje, Terapie i wybierz odpowiadającą Ci formę dokształcania bądź rozwoju (indywidualną lub zbiorową). W formularzu zamieszczonym na podstronie Kontakt wpisz swoje dane oraz wybór z oferty, i wyślij do nas.

P?Kto może zostać członkiem Polskiego Stowarzyszenia Coachingu i Rozwoju?
O.

Każdy, kto po zapoznaniu się z Misją Stowarzyszenia stwierdzi, że jest to również jego credo, że odpowiadają mu metody, cele, postawy promowane przez PSCiR, i że chciałby współpracować ze Stowarzyszeniem.

P?Co należy zrobić, aby zostać członkiem PSCiR?
O.

Prześlij nam swoje CV oraz informację, w jakim zakresie chciałbyś współpracować ze Stowarzyszeniem. Prześlemy Ci Deklarację członkowską, którą należy odesłać na adres Stowarzyszenia. Po podpisaniu jej przez 2 członków Zarządu, zostajesz członkiem PSCiR. Jeśli masz pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami e-mailem bądź telefonicznie, wszystkie dane kontaktowe znajdziesz tu: Kontakt.

P?Kiedy bardziej skuteczny jest coaching, a kiedy szkolenie?
O.

Szkolenia poszerzają wiedzę i umiejętności pracowników z danego zakresu. Im więcej ćwiczeń wykonuje uczestnik szkolenia, tym więcej wiedzy przyswaja i tym bardziej wyćwiczy umiejętność. Coaching indywidualny/zespołowy to towarzyszenie osobie/grupie w procesie zmiany i rozwoju. Szkolenie poszerza wiedzę i umiejętności, inspiruje do zmiany, coaching dodatkowo czuwa nad wdrożeniem tej zmiany w życie.

P?Czym różni się coaching od terapii?
O.

Coaching jest zorientowany na przyszłość, na odkrywanie, czego klient potrzebuje, by działać efektywniej, w lepszym stanie, bardziej kreatywnie. Terapia jest mocno skierowana na aktualny problem, na szukanie jego przyczyn, sposobów radzenia sobie z ograniczeniami, uwikłaniami, dysfunkcjami. W terapii sięga się do przeszłości, do negatywnych wzorców, do powodów, które leżą u podstaw tego, co jest.  W coachingu nacisk kładziemy na myślenie o przyszłości, na odkrywanie, jak to będzie, gdy już zrealizujemy cele, na wzmacnianie zachowań, sposobu myślenia i tożsamości wspierających osiąganie założonych celów. W terapii koncentrujemy się zarówno na przeszłości, jak i teraźniejszości. W terapii i coachingu rozwijamy mocne strony klienta, przeszłość wykorzystując jako pole doświadczeń, z których można się uczyć, w których można odkrywać swoje strategie radzenia sobie z wyzwaniami.