Serdecznie dziękujemy za udział w II Konferencji Współczesny Senior – Seniorom, prelegentom, artystom za udział, merytoryczne uwagi, rozmowy i zainteresowanie.
Szczególne podziękowania dla
Fundacji Banku PKO BP
gazety Mieszkańcy Śródmieścia, Przegląd Praski