13.04.2019 roku odbyło się nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków PSCiR.
Tematem była zmiana siedziby Stowarzyszenia oraz zmiany w składzie Zarządu.