Zapraszamy Wszystkich Członków PSCIR na Walne Zgromadzenie Członków

Pierwszy termin: 21 czerwca 2016 roku godzina 18:00
Drugi termin: 21 czerwca 2016 roku godzina 18:15

Miejsce: ul Koszykowa 24/7, Warszawa
Piętro IV

Porządek obrad
Walnego Zgromadzenia Członków
Polskiego Stowarzyszenia Coachingu i Rozwoju

1. Otwarcie obrad;
2. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
3. Przedstawienie sprawozdania finansowego z 4 letniej działalności Zarządu PSCIR;
4. Przestawienie sprawozdania merytorycznego z 4 letniej działalności Zarządu PSCIR;
5. Wybory Nowego Zarządu;
6. Wybory Komisji Rewizyjnej;
7. Wolne wnioski;
8. Zamknięcie obrad;