Projekty Non Profit

Stowarzyszenie Coachingu i Rozwoju jest organizacją non profit. Od 2006 r realizujemy projekty szkoleniowe dzięki dotacjom Urzędu Marszałkowskiego, MEN, ECORYS, FIO, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Nasze projekty miały Patronaty Honorowe: Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Urzędu Do Spraw Cudzoziemców, Warszawskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Dzięki dotacjom przeprowadziliśmy szkolenia dla kilkuset nauczycieli, rodziców i pielęgniarek a także uchodźców.

Jesteśmy otwarci na współpracę z biznesem, poszukujemy sponsorów dla kolejnych projektów przygotowanych z myślą o dzieciach, młodzieży jak również dorosłych. Mamy wykwalifikowaną kadrę trenerów oraz osób obsługujących programy szkoleniowe.