Misja

Naszą misją jest włączenie do współpracy wszystkich specjalistów, którzy są gotowi wspierać ludzi w dokonywaniu zmian. Chcemy zintegrować wokół Stowarzyszenia osoby dysponujące wiedzą, umiejętnościami i gotowością do działania na rzecz ludzi chętnych skorzystać ze wsparcia i fachowej pomocy na swojej drodze rozwoju.

Celem naszej pracy jest inspirowanie ludzi do rozwoju osobistego i społecznego. Chcemy zachęcać, wskazywać drogi, pomagać odkrywać narzędzia służące:

 • pogłębianiu wiedzy o sobie i o skutecznym zarządzaniu sobą
 • umiejętności odnoszenia sukcesów zarówno na polu zawodowym, jak i w życiu rodzinnym
 • świadomemu życiu w zgodzie z wyznawanymi przez daną osobę wartościami, z poszanowaniem wartości innych
 • rozwijaniu wewnętrznego potencjału i podążaniu drogą spełnienia
 • zadbaniu o swoje zdrowie
 • budowaniu wspierających relacji ze światem zewnętrznym, dbałości o środowisko
 • rozwijaniu współodpowiedzialności za stan i przyszłość społeczeństwa i planety

Zmiana indywidualnej świadomości jest początkiem i źródłem wszelkich szerszych zmian: społecznych, ekonomicznych i ekologicznych; zmiana ta prowadzi do podniesienia jakości życia.

Naszą misję realizujemy poprzez:

 • organizowanie i prowadzenie wykładów, szkoleń, warsztatów, treningów dla różnych grup społecznych i zawodowych
 • upowszechnianie i popularyzowanie idei rozwoju świadomości – zaszczepienie tej idei w środowisku ludzi ważnych dla rozwoju społecznego
 • popularyzowanie coachingu jako postawy współpracy i inspirującej relacji z drugim człowiekiem.

Zadaniem PSCiR jest docieranie do ludzi z:

 • wiedzą
 • umiejętnościami
 •  postawą,

które pomogą dokonywać bardziej świadomych wyborów, działać skuteczniej, stawiać inspirujące cele i osiągać satysfakcję z ich realizowania. Które będą rozbudzać poczucie współtworzenia rzeczywistości, w której żyjemy i odpowiedzialność za jakość życia własnego, najbliższych oraz całego społeczeństwa.