Zarząd

Prezes Zarządu: Ewa Sadowska


Wiceprezes Zarządu: Joanna Grabska


Skarbnik Zarządu: Pelagia Gnatowska


Sekretarz: Mariola Biskup


 


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:  Teresa Zwolińska


Członek Komisji Rewizyjnej: Małgorzata Kmiecińska


Członek Komisji Rewizyjnej: Małgorzata Sygitowicz