Zarząd

Prezes Zarządu: Ewa Sadowska


Skarbnik Zarządu: Pelagia Gnatowska


Sekretarz: Michał Krawczyk


 


 


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:  Teresa Zwolińska


Członek Komisji Rewizyjnej: Małgorzata Kmiecińska


Członek Komisji Rewizyjnej: Małgorzata Sygitowicz