Centrum CWL

CENTRUM  WSPÓŁPRACY  LOKALNEJ

Powołane przez Komitet Organizacyjny 22.05.2015 r. z siedzibą w Warszawie ul. Koszykowa 24 lok. 7.

Planowane są regionalne Centra Współpracy Lokalnej.

Zadania Centrum Współpracy Lokalnej:

  1. Wspieranie organizacji pozarządowych w procesie rozwijania struktur wewnętrznych jak i działań zewnętrznych.
  2. Wspieranie samorządów w efektywnym i społecznie pożądanym współdziałaniu z organizacjami pozarządowymi i z biznesem.
  3. Wspieranie firm w efektywnym współdziałaniu z organizacjami pozarządowymi i samorządami w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.
  4. Wspieranie biznesu i organizacji w przygotowaniu pracowników do implementacji praktyk opracowanych przez MIT jako TheoryU, a służących transformacji biznesu, społeczeństwa i self.
  5. Przeprowadzenie diagnozy środowiska.
  6. Platforma wymiany doświadczeń i informacji.