Konsultacje

"Czasem życie stawia nas przed problemami, abyśmy znaleźli rozwiązanie. Dlatego warto pytać, rozmawiać, dyskutować, aby rozwiązanie problemu było najkorzystniejsze dla wszystkich zainteresowanych."

KONSULTACJE WYCHOWAWCZE

  • Dla nauczycieli
  • Dla dyrektorów szkół
  • Dla zespołów wychowawczych szkół

Celem Konsultacji Wychowawczych jest omówienie indywidualnych przypadków uczniów w kontekście m.in. możliwości zwolnienia z egzaminów, a także znalezienia rozwiązań w trudnych sytuacjach dziecka i jego rodziny.

Prowadząca: Renata Gugnacka
Czas trwania: 1.5 godziny
Cena: 200 zł

INDYWIDUALNE LEKCJE JĘZYKA POLSKIEGO DLA CUDZOZIEMCÓW

Dla osób indywidualnych – dorosłych, młodzieży, dzieci w wieku szkolnym
Pomogą władać obcokrajowcom językiem polskim poziomie komunikatywnym oraz średnio – zaawansowanym

Lektorki: Joanna Grabska, Teresa Zwolińska
Cena i czas: do uzgodnienia.
Organizator: Joanna Grabska, tel. 510134324,  Joanna.grabska@pscir.org.pl

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Zapraszamy osoby zajmujące się własnym rozwojem.
Jeśli dbasz o siebie, ćwiczysz, może medytujesz, a nadal pojawiają się problemy, które trudno samemu rozwiązać, zadzwoń – czasem jedna wizyta ułatwi dalszą samodzielną pracę nad sobą…
osoby mające problemy nerwicowe, depresyjne, żyjące pod wpływem stresu:
Gdy wydaje się jakby świat walił się na głowę, nie staraj się wytrzymać dłużej, można dużo zmienić i często nie wymaga to zbyt wiele czasu.

Prowadząca: Ewa Sadowska tel. 501782747
Czas trwania: 1 godzina
Cena: 200 zł

KONSULTACJE DLA RODZIN

Zapraszamy rodziców, opiekunów na indywidualne konsultacje w sprawach wychowania waszego Dziecka. Jeśli macie wątpliwości, pytania, problemy wychowawcze (większe lub mniejsze) – możemy je omówić, zacząć rozwiązywać w czasie spotkania z doświadczonym psychologiem

Prowadzący: Renata Gugnacka tel. 604618019, Ewa Sadowska tel. 501782747
Miejsce: Warszawa – Śródmieście
Czas trwania: 1 godzina
Cena: 200 zł

KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE

Profilaktyka w formie zabawy polegająca na zapobieganiu powstawania wad i czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy. Jej celem jest:

  • stymulacja i usprawnianie aparatu artykulacyjnego (żuchwa, policzki, wargi, język, podniebienie),
  • pogłębianie oddechu, poprawę pracy przepony, wydłużenie fazy wydechowej
  • zapobieganie takim niepożądanym zjawiskom, jak arytmia oddechowa, mówienie na wydechu, kolizja między rytmem oddychania a strukturą wypowiedzi.
  • stymulowanie procesu nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg komunikacji językowej i rozwój poznawczo- językowego
  •  kształtowanie  prawidłowej mowy i doskonalenie mowy już ukształtowanej.

Grupa: 6-8 osób (nie tylko dla dzieci źle mówiących)

Prowadzący: Anna Sankowska                      Tel. 505023284
Miejsce: Warszawa – Śródmieście
Czas trwania: 1 godzina
Cena: do uzgodnienia