Jak skutecznie wychowywać

Każdy nauczyciel nie tylko przekazuje uczniom wiedzę, ale również ma wpływ na ich osobowość. Może zmotywować do nauki, wspierać wysiłki w zdobywaniu nowych umiejętności, uczyć współdziałania w grupie. To jest wychowywanie!

Szkolenie w formie warsztatu dla dyrektorów, nauczycieli i wychowawców szkół podstawowych i gimnazjów.Ramowy program Szkolenia w oparciu o Program Edukacji Psychologicznej:

 • Autorytet nauczyciela
 • Budowanie poczucia własnej wartości i adekwatnej samooceny ucznia
 • Rozpoznawanie „gier psychologicznych” – w co grają uczniowie, rodzice, nauczyciele
 • Analiza trudnych wychowawczo sytuacji, w tym praca z uczniem z zaburzeniami zachowania
 • Rola rodzica w szkole – rozwijanie umiejętności współpracy z rodzicami ucznia Budowanie komunikacji pomiędzy nauczycielami, uczniami i ich rodzicami.

Główny cel Szkolenia:

Rozwijanie kompetencji wychowawczych i umiejętności psychologicznych w budowaniu autorytetu nauczyciela w szkole

Korzyści dla uczestników Szkolenia:

 • Kadrze pedagogicznej łatwiej będzie budować swój autorytet w szkole
 • Nauczyciele pogłębią wiedzę psychologiczną niezbędną w pracy z grupą i uczniem indywidualnym
 • Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności rozpoznawania gier psychologicznych i reagowania na nie
 • Zwiększą się umiejętności nauczycieli w budowaniu poczucia własnej wartości uczniów
 • Wychowawcy rozwiną praktyczne umiejętności w zakresie pracy z uczniem trudnym
 • Zwiększą się umiejętności nauczycieli w tworzeniu dobrych relacji z rodzicami uczniów
Program „Jak skutecznie wychowywać” objęty został patronatem Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.

Grupy: 14-16 osobowe
Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych (możliwe skrócenie czasu szkolenia przy wybranych treściach programu lub szkolenie wyjazdowe)