Komunikacja Interpersonalna

Każdy z nas codziennie rozmawia z wieloma osobami. Warto zmienić nasze słowa, jeśli chcemy być bardziej skuteczni w komunikacji z innymi ludźmi…

Szkolenie w formie warsztatu niezbędne dla wszystkich, którzy na co dzień pracują z ludźmi: nauczycieli, pielęgniarek, lekarzy, urzędników i pracowników biznesu.

Efektywne komunikowanie się jest sztuką. Jest też umiejętnością, którą można rozwijać. Istnieją zasady porozumiewania się związane z aktywnym słuchaniem, umiejętnością zadawania pytań, omijaniem barier komunikacyjnych i świadomym korzystaniem z komunikacji niewerbalnej.

W czasie szkolenia proces komunikacji będzie poddany analizie, uczestnicy będą mieli możliwość ćwiczenia i zwiększania swoich umiejętności w przyjaznej atmosferze jak również zdobywania wiedzy.

Tematyka szkolenia:

  • Zasady skutecznego porozumiewania się
  • Wzmocnienie odporności na stres pierwszym krokiem w prawidłowej komunikacji
  • Aktywne słuchanie sposobem na zapobieganie konfliktom
  • Bariery komunikacyjne przeszkodą w przekazie informacji
  • Porozumiewanie się w sytuacjach konfliktowych
  • Komunikacja z rodzicami uczniów (dla nauczycieli) lub Komunikacja w zespole i sztuka konstruktywnego dialogu (komunikacja z pacjentem, z klientem)

Szkolenie jednodniowe - Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
Ilość osób: 10-14