Akademia Rodzica

Wielu rodziców zastanawia się: Czy jestem dobrą matką? Czy jestem dobrym ojcem? Wychowanie dziecka tylko pozornie wydaje się łatwe, jednak wymaga sporych umiejętności gdy pojawią się problemy...

I – Jednodniowe warsztaty dla Rodziców zwiększające umiejętności wychowawcze

Wychodząc naprzeciw rozterkom i pytaniom przed którymi stają rodzice proponujemy jednodniowy warsztat, na którym wyjaśniając wątpliwości, prezentując niezbędną wiedzę psychologiczną, pokazując mechanizmy wychowawcze dążymy do wzmocnienia poczucia kompetencji rodziców.Wspieramy rodziców gdy pojawiają się pierwsze problemy oraz omawiamy i ćwiczymy strategie radzenia sobie z większymi problemami, tymi których się obawiają.Podczas szkoleń:

 • wzmacniamy wychowawcze umiejętności rodziców w oparciu o wartości rodzinne;
 • pokażemy rodzicom, że realne poczucie wartości dziecka jest najlepszym sposobem
  radzenia sobie z trudnościami społecznymi oraz pokażemy im jak je wzmacniać,
 • przećwiczymy z rodzicami zasady prawidłowej komunikacji w rodzinie, które ułatwią
  dziecku zwracanie się o pomoc do rodziców,
 • zapoznamy rodziców z najczęściej występującymi przyczynami kłopotów
  wychowawczych co pozwoli na wyeliminowanie zachowań i działań nieskutecznych.

Każde szkolenie będzie oparte na następującym ramowym programie:

I. Jak wychowywać? Czy wszystkie dzieci potrzebują takich samych oddziaływań
rodzicielskich
- różnicowanie metod wychowawczych
- uczenie systematycznej pracy i samokontroli
- pochwały, kary i perswazja a konstruktywne wzmacnianie zachowań dziecka

II. Budowanie pozytywnego poczucia wartości dziecka
- potrzeby własne a potrzeby dziecka, umiejętność wyrażenia i dotarcia do prawdziwych
potrzeb
- oczekiwania rodziców a możliwości dziecka, pojawienie się rozbieżności
- granice (zewnętrzne i wewnętrzne), szacunek dla granic dziecka

III. Jak radzić sobie w obliczu zagrożeń społecznych i sytuacji kryzysowych chroniąc relacje
rodzinne
- opanowanie w sytuacjach stresowych – elementy treningu antystresowego
- dbanie o zaufanie i więź emocjonalną w oparciu o wartości i zasoby rodziny

IV. Komunikacja w rodzinie
- pokazanie zasad prawidłowej komunikacji między dorosłymi oraz dorosłym i dzieckiem
- „gry rodzinne” – komunikacja w oparciu o analizę transakcyjną
- porozumiewanie się z nastolatkiem

Grupy: 10-12 osób

Czas trwania: 7 godzin + 1 godzina przerwy na lunch (szkolenie jednodniowe)

II - Warsztat dla Rodziców dzieci z zaburzeniami Integracji Sensorycznej

przejawiające się słabszą dojrzałością emocjonalną i społeczną, nadruchliwością bądź niezgrabnością ruchową, słabszą koncentracją uwagi, trudnościami w komunikacji czy ryzykiem dysleksji

Podczas szkoleń:

- Wyjaśnimy czym jest integracja sensoryczna i jakie mogą być przejawy jej zaburzeń

- Pokażemy jak trudno dziecku z zaburzeniami Si funkcjonować wśród rówieśników, w przedszkolu czy szkole

- Przećwiczymy strategie terapeutyczne możliwe do zastosowania przez rodziców pozwalające m.in. na wyciszenie dziecka czy poprawienie jego uwagi

- Nauczymy jak organizować środowisko wokół dziecka, dobierać zabawy i wykorzystywać proste przyrządy by dziecku łatwiej było zdobywać złożone zręczności, umiejętności nauki w przedszkolu czy szkole oraz nawiązywać właściwe relacje z rodziną i otoczeniem

Program ramowy

I.    Prawidłowe funkcjonowanie zmysłów i ich integracja jako fundament właściwego rozwoju dziecka:

 • Rodzaje zmysłów
 • Progi wrażliwości
 • Integracja zmysłowa

II.    Kierunki rozwoju motoryki dziecka jako wskazówka doboru ćwiczeń i zabaw z dzieckiem:

 • Etapy rozwoju motorycznego
 • Odruchy wczesno niemowlęce
 • Napięcie mięśniowe
 • Koordynacja ruchowa
 • Planowanie ruchu

III.    Strategie terapeutyczne – omówienie oraz praktyczne zastosowanie niektórych:

 • Wyciszająca
 • Pobudzająca

IV.     Organizowanie otoczenia dziecka zgodnie z poznanymi zasadami:

 • Wykorzystanie np. kuchni czy łazienki do właściwej stymulacji i nauki dziecka
 • Organizowanie ćwiczeń i zabaw
 • Wykorzystanie muzyki do poprawy uwagi słuchowej
 • Ćwiczenia samokontroli

V.        Układanie programów tzw. „naukowej zabawy” w zależności od rodzajów zaburzeń tj. nadruchliwości, niezgrabności ruchowej, trudności z koncentracją uwagi, problemach emocjonalnych i in.

VI.       Omawianie konkretnych przypadków

Grupy: 10 – 12 osobowa

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych

Miejsce: Warszawa Śródmieście