Świat bez przemocy

Poniżanie, wyzwiska, hejty, kopanie, szarpanie, pomówienia, publikacja kompromitujących zdjęć w Internecie, wyśmiewanie – przemoc niejedno ma imię. Każde jej przejawy niosą duże konsekwencje dla poczucia bezpieczeństwa w klasie i rozwoju dziecka bądź nastolatka. W trakcie warsztatu skupimy się na działaniach, które mogą przeciwdziałać przemocy.

Warsztaty skierowane do uczniów klas V- VI szkół podstawowych, gimnazjalistów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Cel główny: Umiejętność konstruktywnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach, bez przemocy.

 

Obszary tematyczne warsztatu:

- Różnice pomiędzy złością, agresją a przemocą

- Sposoby wyrażania złości

- Rodzaje przemocy i jej przejawy (przemoc psychiczna, fizyczna, ekonomiczna, cyberprzemoc)

- Sposoby reagowania na przemoc

- Asertywne stawianie granic

 

Czas trwania warsztatów – 5 godzin lekcyjnych
Grupa do 30 osób