Sześciolatek w szkole

Czy każdy sześciolatek jest gotowy do podjęcia nauki w szkole? Dlaczego niejednokrotnie napotyka na trudności i zniechęca się? Czy wystarczy zmienić tylko program nauczania, aby dziecko czuło się w szkole dobrze, a nauczyciel miał poczucie kompetencji w nowej sytuacji?

Zgodnie ze zmianami w systemie oświaty dzieci sześcioletnie mogą rozpocząć naukę w szkole.

Aby pomóc dzieciom z sukcesem rozpocząć naukę szkolną ważne jest przyjrzenie się sylwetce rozwojowej tych dzieci – ich możliwościom i potrzebom związanym z rozwojem myślenia, pamięci, koncentracji, ale też funkcjonowania społeczno – emocjonalnego.

Proponujemy szkolenie, którego głównym celem jest omówienie mechanizmów psychologicznych związanych z rozwojem dzieci 6 – 10-cio letnich, a przez to podniesienie kompetencji nauczycieli i wychowawców w pracy z młodszymi dziećmi.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli i wychowawców klas I – VI oraz psychologów i pedagogów szkolnych.

Tematyka szkolenia zawiera omówienie:

-                   procesów związanych z rozwojem myślenia,

-                   rozwój pamięci i skutecznych strategii uczenia się i zapamiętywania,

-                   rozwój mowy i języka oraz czytania i pisania,

-                   specyfikę rozwoju analizatorów,

-                   praktyczne rady związane z przygotowaniem sprawdzianów, formułowaniem instrukcji i poleceń, rozwijaniem systemu pojęciowego czy myslenia historycznego,

-                   rozwój moralny,

-                   specyfikę funkcjonowania społecznego i emocjonalnego ( budowanie relacji w grupie, kształtowanie autorytetu, rozwój zainteresowań itp.)

 

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych
Grupa: 16 do 20 osób