Szkolenia dla Pielęgniarek

Szkolenia są kierowane do pielęgniarek, lekarzy, osób zatrudnionych w służbie zdrowia 

Tematyka szkolenia: Sztuka komunikowania się niezbędną umiejętnością osób zatrudnionych w służbie zdrowia.

Uczestnicy poznają sposoby rozwiązywania problemów związanych z porozumiewaniem się z pacjentami i ich rodzinami. Wymiana doświadczeń wśród uczestników spotkań ułatwi nauczenie się jak unikać trudności w porozumiewaniu się w zespole. Wiedza z zakresu asertywności, zasad komunikacji, relaksacji, budowania zaufania w grupie oraz rozwiązywania konfliktów ułatwi funkcjonowanie w pracy i zwiększy kompetencje pielęgniarek i pielęgniarzy.

Warsztat jest opracowany przez Małgorzatę Sygitowicz i Ewę Sadowską – psychologów z wieloletnim stażem.

CEL OGÓLNY:
Podniesienie kwalifikacji i umiejętności kadry placówek służby zdrowia  w szczególności w zakresie umiejętności efektywnego porozumiewania się z zespołem oraz z pacjentami;

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Poszerzenie wiedzę nt. sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i umiejętności
ich stosowania;
Zmniejszenie ilość barier stosowanych w komunikacji z pacjentami i otoczeniem;
Zwiększenie umiejętności funkcjonowania w sytuacjach stresowych;
Zwiększenie wiedzy w zakresie technik antystresowych
Zwiększenie wiedzy nt. zasad budowania zaufania i przyjaznej atmosfery;
Rozwinięcie umiejętności udzielania i przyjmowania informacji zwrotnych;

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA:
Wzmocnienie odporności na stres pierwszym krokiem w prawidłowej komunikacji;
Aktywne słuchanie sposobem na zapobieganie konfliktom;
Bariery komunikacyjne przeszkodą w przekazie informacji;
Komunikacja z pacjentami;
Komunikacja w zespole;

SZKOLENIE przeznaczone dla:
Pielęgniarek i pielęgniarzy, lekarzy,  personelu pomocniczego i administracyjnego służby zdrowia.

Czas trwania 12 godzin
Możliwe szkolenia 8 godzinne