Szkolenia dla Seniorów

Nazwa projektu:
Emocjonalne i psychiczne zdrowie Seniora

Cele:
Uczestnicy pogłębią wiedzę na temat radzenia sobie z  problemami związanymi ze swoim zdrowiem, wiedzę nt. profilaktyki zdrowotnej, co zwiększy ich umiejętności dbania o siebie i prowadzenia zdrowego trybu życia. Rozwiną umiejętności współdziałania i wspierania się wzajemnie, uzyskają większą motywację do działania na rzecz innych. Uczestnicy wzmocnią świadomość własnych zasobów, co da im poczucie większej wartości i pewności siebie. Zajęcia z animatorem kultury dostarczą wzorców aktywnego spędzania czasu i zmotywują uczestników do większej aktywności.

Grupy szkoleniowe po 20 osób. Każda grupa uczestniczy w cyklu 6 specjalności po min 3 godziny dziennie. Zakres szkolenia dostosowany do zainteresowanych. Możliwy wielotematyczny cykl szkoleń Każdy cykl zawierał szkolenia z zakresu 6 specjalności:

  1. Szkolenia prowadzone przez psychologa – warsztaty. Zakres – techniki zapamiętywania, ćwiczenia pamięci, wzrost poczucia własnej wartości, asertywność, oswojenie ze zmianą np. odejściem na emeryturę, odejściem dzieci z domu. Szkolenie prowadzone przez psychologa może obejmować 27 godzin dla każdej grupy, po 3 godziny tygodniowo.
  2. Szkolenia prowadzone przez lekarza w formie wykładów z elementami dyskusji moderowanej. Celem jest podniesienie wiedzy z zakresu profilaktyki chorób wieku starszego i zaleceń w przypadku choroby. Dla każdej grupy szkolenie może  obejmować 18 godzin (po 2 godz. tygodniowo)
  3. Szkolenia prowadzone przez rehabilitanta. Celem jest podniesienie wiedzy na temat sprawności fizycznej seniora i dbania o kondycję fizyczną. Poprawienie samopoczucia i podniesienie sprawności. Dla każdej grupy szkolenie może obejmować 9 godzin (1 godz. tygodniowo)
  4. Szkolenie prowadzone przez dietetyka. Celem jest podniesienie wiedzy nt. zdrowej diety i umiejętności zdrowego odżywiania się w starszym wieku. Dla każdej grupy szkolenie może obejmować 9 godzin (1 godz. tyg.)
  5. Szkolenia prowadzone przez stylistę. Celem jest zwiększenie poczucia własnej wartości i pewności siebie. Dla każdej grupy szkolenie może obejmować 9 godz. (1 godz. tyg.)
  6. Szkolenia prowadzone przez animatora kultury. Celem jest aktywizacja i pokazanie wzorców aktywności kulturalnej oraz dostępnej oferty dostosowanej do zainteresowań. Dla każdej grupy szkolenie może obejmować 18 godz. (po 2 godz tygodniowo.

Cena do ustalenia, w zależności od czasu trwania szkolenia.

 

Projekt realizowany był we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.