Doskonalenie umiejętności wychowawczych i psychologicznych

Warsztat metodyczny oparty na zatwierdzonym przez MEN „Programie Edukacji Psychologicznej” autorstwa Ewy Sadowskiej i Nory Grochowskiej.

CELE SZKOLENIA:

 • budowanie i wzmacnianie autorytetu nauczyciela
 • poszerzanie kompetencji psychologicznych
 • poznanie nowych form pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą
 • nauka radzenia sobie ze stresem zawodowym i codziennym
 • wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego uczestników

BLOKI TEMATYCZNE:

 • Spójność celów osobistych i zawodowych gwarancją sukcesu
 • Odpowiedzialność za siebie i innych – jak uczyć dzieci odpowiedzialności za swoje działania
 • Efektywne korzystanie z możliwości intelektualnych (koncentracja uwagi, pamięć, spostrzeganie, inteligencja)
 • Zwiększanie umiejętności emocjonalnych (wyrażanie uczuć, radzenie sobie z trudnymi emocjami, wzmacnianie poczucia własnej wartości)
 • Relacje z uczniami, rodzicami, gronem pedagogicznym i dyrekcją w oparciu o zasadę wygrany-wygrany
 • Bycie autorytetem dla grupy

KORZYŚCI:

 • Zwiększenie swoich możliwości w pracy pedagogicznej i nauczycielskiej
 • Umiejętność stawiania celów osobistych i zawodowych oraz dokonywania wyborów
 • Poznanie praktycznych sposobów antystresowych
 • Umiejętność rozmowy z rodzicami – nowe wywiadówki
 • Zdobycie wiedzy potrzebnej do przygotowania programu profilaktyczno-wychowawczego klasy
 • Świadomość siebie jako autorytetu

SZKOLENIE przeznaczone dla: wychowawców, nauczycieli, pedagogów, pracowników placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych.

Proponowane szkolenie daje możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych nauczycielom ubiegającym się o stopnie awansu zawodowego.

CZAS TRWANIA: 16 godzin dydaktycznych
GRUPA: 15 osób