Emisja głosu – szkolenie dla osób pracujących głosem

Nadmierne eksploatowanie głosu prowadzić może do uszkodzenia narządu głosowego, do utraty głosu, jego zniszczenia czy nawet konieczność zmiany zawodu. Uwolnij swój głos, a uwolnisz siebie.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1.  Podstawowe wiadomości teoretyczne z zakresu budowy i fizjologii aparatu mowy.
 2. Znaczenie prawidłowej emisji głosu w procesie mowy.
 3. Zasady właściwej artykulacji i dykcji – ćwiczenia praktyczne usprawniające aparat mowy.
 4. Znaczenie higieny głosu w procesie mowy.
 5. Podstawowe wiadomości teoretyczne i praktyczne z zakresu znaczenia postawy ciała w prawidłowej emisji głosu.

CELE SZKOLENIA:

 • opanowanie prawidłowego toru oddechowego,
 • uzyskanie prawidłowej czynności fałdów głosowych,
 • właściwe używanie rezonatorów,
 • wyraźna artykulacją,
 • prawidłowa dykcja,
 • uzyskanie harmonijnej współpracy wszystkich narządów, biorących udział w prawidłowej emisji głosu

KORZYŚCI:

 • Zachowanie narządu głosu w zdrowiu i aktywności przez wiele lat;
 • Poznanie swojego głosu, a tym samym poznanie siebie.
 • Otworzenie się na terapeutyczne działanie dźwięku, a tym samym odkrywanie swojego potencjału, wyzwalanie kreatywności.
 • Poprawienie jakości oddychania i z tym związanych – regulacji akcji serca, przemiany materii,
 • lepszego dotlenienia oraz rozluźniania organizmu.
 • Utrzymywanie prawidłowej postawy ciała.
 • ćwiczeniami oddechowymi wpływać korzystnie na mózg, układ nerwowy oraz funkcjonowanie całego ciała.
 • pokonanie nadmiernych napięć  towarzyszących tworzeniu głosu,
 • opanowanie prawidłowej techniki operowania głosem,
 • Uświadomienie i określenie, co blokuje, co powstrzymuje Twój głos, co może zmieniać jego naturalne brzmienie
 • Usprawnienie  pracy z ciałem.
 • Poznanie skutków nieprawidłowej emisji lub/i braku higieny głosu w połączeniu z niedostrzeganiem czynników prowokujących większe obciążenie głosu i jak temu zapobiegać.
 • Uzyskanie wiedzy na temat wprowadzenia kilku prostych nawyków w swoje codzienne życie, aby móc pomóc sobie, a co za tym idzie, swojemu głosowi lepiej funkcjonować bez zbędnych obciążeń.

GRUPA: 14-16 osób

Czas trwania: 14 godzin dydaktycznych

Zajęcia prowadzi: mgr Anna Sankowska, pedagog logopeda