Uczeń obcojęzyczny

„Początkiem każdej nauki jest osobiste doświadczenie"
Hans Zeier

Proponujemy 3 szkolenia:

Uczeń obcojęzyczny w polskiej szkole
Odbiorca: Dyrektorzy i Kadra Pedagogiczna wszystkich typów szkół
Cel: Pomoc w pracy z cudzoziemcami
Tematyka: Jak pracować z uczniem-cudzoziemcem? Pisanie scenariuszy zajęć, programów, ćwiczeń lekcyjnych, konspektów; Jakie procedury prawne obowiązują w pracy z uczniem – cudzoziemcem? Sprawdzone w praktyce porady.
Czas: 6 godzin
Grupa: do 16 osób

Program „Uczeń obcojęzyczny w polskiej szkole” objęty został patronatem Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.

Specjalne potrzeby edukacyjne – na przykładzie potrzeb dziecka obcojęzycznego i reemigranta
Odbiorca: Dyrektorzy i Kadra Pedagogiczna wszystkich typów szkół
Aspekty prawne, edukacyjne, kulturowe.
Tematyka: Szkolenie odpowiadające na pytania środowisk oświatowych dotyczące:
aktualnego problemu nauczania, m.in. reemigrantów: 
zmiany prawne związane z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
dostosowanie pracy do możliwości Ucznia
sposoby sprawdzenia możliwości Ucznia
przygotowanie do egzaminów i dalszych etapów kształcenia
Czas: 6 godzin + 1 godzina przerwy
Grupa: do 16 osób

Stereotypy, uprzedzenia i ich znaczenie w pracy z uczniami – wielokulturowość w polskiej szkole
Odbiorca: Dyrektorzy i Kadra Pedagogiczna, Rodzice
Cel: Pomoc w pracy z cudzoziemcami
Tematyka: Jak przełamywać uprzedzenia? Jak nie ulegać stereotypom? Jak integrować klasę? Jak rozmawiać z Rodzicami i Nauczycielami? Kwestie prawne, religijne, kulturowe i ich znaczenie w pracy pedagogicznej.

Dla Nauczycieli

Czas: 6 godzin + 1 godzina przerwy
Grupa: do 16 osób
Dla Rodziców z klasy, w której są uczniowie cudzoziemcy
Czas: 1.5 godziny
Grupa: do 20 osób
Prowadzący: Joanna Grabska