Trampolina do aktywności – aktywizacja kobiet w życiu publicznym i zawodowym

Program skierowany do kobiet, mieszkanek gmin i miasteczek, dużych miast, pracownic biznesu .

Cel projektu Trampolina do Aktywności: zwiększenie poziomu kompetencji kobiet, niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym gminy tak w sferze społecznej, jak i zawodowej.

Poszczególne działania projektowe u kobiet uczestniczących w szkoleniu mają spełnić następujące cele:

1. wzmocnić/zbudować świadomość własnych zasobów możliwych do wykorzystania w aktywności publicznej i pracy zawodowej

2. rozwinięcie umiejętności budowania strategii stawiania i realizacji celów w prowadzonej działalności publicznej i zawodowej

3. rozwinięcie umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej;

4. rozwinięcie umiejętności asertywnych w relacjach z ludźmi;

5. wzmocnienie postawy przedsiębiorczości rozumianej jako umiejętność dostrzegania i realizowania przedsięwzięć, rozwiązywania problemów  czy współdziałania;

6. umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń  miedzy kobietami różnych pokoleń i obszarów działalności;

 

Ramowy program:

1. Poczucie własnej wartości kluczem do aktywności;

2. Umiejętności komunikacyjne niezbędne do podejmowania działań w środowisku;

3. Strategia stawiania celów i realizacja celów podstawowym narzędziem przy dokonywaniu zmian;

4. Postawa przedsiębiorczości przydatna w każdej sferze działań kobiety.

 

 

Projekt realizowany był we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.
Zajęcia poprowadzili wykwalifikowani trenerzy, autorzy programu: Ewa Sadowska i Małgorzata Sygitowicz