Uzależnienia w szkole – jak rozpoznawać, jak reagować, jak zapobiegać?

Uzależnienia w szkole – jak rozpoznawać, jak reagować, jak zapobiegać?

Dzieci i młodzież w dzisiejszych czasach poddawane są bardzo dużej presji bodźców zewnętrznych, oczekiwań, pokus. Skutkuje to nasilaniem się trudności emocjonalnych i społecznych oraz nierzadko prowadzi do ulegania zachowaniom ucieczkowym. Dzisiejsza rzeczywistość oferuje wiele sposobów na znieczulanie trudnych emocji, ale również na znajdowanie intensywnej, atrakcyjnej, ale bardzo kosztownej stymulacji. Pojawiają się nowe, bardziej niebezpieczne narkotyki. Coraz mocniej widoczne są tzw. uzależnienia behawioralne – od internetu, urządzeń elektronicznych, portali społecznościowych, pornografii, hazardu itd.

Jakie są najbardziej aktualne, niebezpieczne zjawiska? Na czym polega rozwój uzależnienia? Jak rozpoznawać jego objawy na gruncie szkoły?  Jak ocenić nasilenie problemów? Jak reagować?

Szkolenie przeznaczone dla: wychowawców, nauczycieli, pedagogów, pracowników placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych. Może być realizowane w ramach szkoleniowych rad pedagogicznych.

Główny cel szkolenia:
Rozwój kompetencji w zakresie adekwatnego reagowania na nowe zagrożenia związane z zachowaniami nałogowymi oraz używaniem substancji odurzających.

Bloki tematyczne:

• Aktualne zagrożenia (charakterystyka najczęściej stosowanych substancji, potencjalnie uzależniające zachowania)
• Mechanizmy rozwoju uzależnienia – diagnoza, wczesne objawy, poziomy nasilenia problemu
• Strategia działania (dostosowanie reakcji do stopnia natężenia problemu, system pomocy, formy pomocy)

Korzyści
dla uczestników Szkolenia:
• Wzrost poczucia kompetencji w adekwatnym reagowaniu na nowe zagrożenia.
• Pogłębienie wiedzy psychologicznej i umiejętności niezbędnych w pracy grupowej i indywidualnej z dziećmi oraz młodzieżą.
• Zwiększenie umiejętności budowania konstruktywnych relacji Nauczyciel-Uczeń.

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne
Grupa: do uzgodnienia