Dobre życie w dojrzałym wieku

Polskie Stowarzyszenie Coachingu i Rozwoju oraz Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Zoliborz m.st. Warszawy
zapraszają na cykl wykładów interaktywnych dla Seniorów, ich rodzin i osób zainteresowanych tematyką senioralną.
Na wykłady zapraszamy w w godzinach 9:00-10:30.
Zapewniamy materiały szkoleniowe. WSTĘP WOLNY

Tematyka wykładów:

Relacje w rodzinie i dobre relacje
9 września 2019 – Urząd Dzielnicy Zoliborz, ul. Słowackiego 6/8, Warszawa

Umysł a sprawność fizyczna, emocjonalna, mentalna
16 września 2019 – Zoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów, ul. Wyspiańskiego 6/8, Warszawa

Emocjonalne życie Seniora
30 września 2019 – Dom Seniora „Piękny Brzeg”, ul. ks. J. Popiełuszki 16, Warszawa

Zapraszamy do:

  • pogłębienia wiedzy nt relacji
  • ćwiczenia umysłu, pamięci
  • radzenia sobie ze stresem
  • wymiany doświadczeń w czasie przerw kawowych (napoje dla uczestników)
Szczegółowe informacje:
tel. 739 905 685
email: projektypscir@o2.pl
internet: www.pscir.org.pl