II Konferencja Współczesny Senior

Serdecznie dziękujemy za udział w II Konferencji Współczesny Senior – Seniorom, prelegentom, artystom za udział, merytoryczne uwagi, rozmowy i zainteresowanie.
Szczególne podziękowania dla
Fundacji Banku PKO BP
gazety Mieszkańcy Śródmieścia, Przegląd Praski

 

Drugą z cyklu Konferencja WSPÓŁCZESNY SENIOR – ZDROWIE, AKTYWNOŚĆ, WIZERUNEK
Konferencja odbyła się się 17.03.2018 roku w Warszawie, w godzinach 9:30-14:00.
Miejsce: ul. Konopczyńskiego 4, aula LO im. E. Konopczyńskiego


Adresatami konferencji są: 
Seniorzy, ich rodziny, urzędnicy, pracownicy służby zdrowia, opieki społecznej i każdy, komu los seniorów jest bliski.

Ramowy program:

Część I

Ewa Sadowska, psycholog, Prezes PSCiR – Dobra komunikacja drogą do porozumienia międzypokoleniowego

Anna Sankowska, pedagog, członek PSCIR – Trening ciała i umysłu szansą na zdrowie i długowieczność – prelekcja z częścią warsztatową – aktywnymi ćwiczeniami ciała i umysłu

Iwona Janus-Matyszkiewicz, fizjoterapeutka – Nowa wiedza a utrzymanie zdrowia fizycznego Seniora

Teatr Meandry – część artystyczna – Sztuka – most pokoleniowy

Część II

Eliza Modzelewska, stylistka – Wizerunek współczesnego seniora – prelekcja połączona z warsztatami praktycznymi

Halszka Sokołow, dietetyk, czł. Polskiego Towarzystwa Dietetycznego – Dieta seniora a jego zdrowie – prelekcja wraz materiałami merytorycznymi dla Uczestników

Partnerzy i Sponsorzy

Teatr Meandry –część artystyczna – Sztuka – most pokoleniowy

Cel Konferencji:
Współtworzenie pozytywnego wizerunku seniorów, przełamywanie stereotypów, zapoznanie z wiedzą medyczną, dietetyczną, psychologiczną

Serdecznie zapraszamy!