Jak skutecznie wychowywać? Program Edukacji Psychologicznej dla Nauczycieli Szkól Podstawowych i Gimnazjalnych Województwa Mazowieckiego

Doskonalenie umiejętności wychowawczych i psychologicznych

Warsztat metodyczny oparty na zatwierdzonym przez MEN „Programie Edukacji Psychologicznej” autorstwa Ewy Sadowskiej i Nory Grochowskiej

Zadanie zrealizowane na zlecenie Zarządu Województwa Mazowieckiego – Departamentu Edukacji i Sportu.

Termin realizacji: 5.05.2006 – 30.11.2006

Głównym celem szkolenia było podniesienie kwalifikacji wychowawczych i psychologicznych oraz umiejętności kształtowania własnego autorytetu nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z małych miasteczek i wsi województwa mazowieckiego oraz wyrównywanie szans i ograniczenie barier w zakresie podnoszenia własnych kwalifikacji, na które napotykają nauczyciele z mniejszych miejscowości województwa.

Cele szkolenia:

 • budowanie i wzmacnianie autorytetu nauczyciela
 • poszerzanie kompetencji psychologicznych
 • poznanie nowych form pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą
 • nauka radzenia sobie ze stresem zawodowym i codziennym
 • wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego uczestników

Uczestnicy: 120 nauczycieli wychowawców i pedagogów z 10 szkól województwa mazowieckiego.

Bloki tematyczne:

 • Spójność celów osobistych i zawodowych gwarancją sukcesu
 • Odpowiedzialność za siebie i innych – jak uczyć dzieci odpowiedzialności za swoje działania
 • Efektywne korzystanie z możliwości intelektualnych (koncentracja uwagi, pamięć, spostrzeganie, inteligencja)
 • Zwiększanie umiejętności emocjonalnych (wyrażanie uczuć, radzenie sobie z trudnymi emocjami, wzmacnianie poczucia własnej wartości)
 • Relacje z uczniami, rodzicami, gronem pedagogicznym i dyrekcją w oparciu o zasadę wygrany-wygrany
 • Bycie autorytetem dla grupy

Korzyści:

 • Zwiększenie swoich możliwości w pracy pedagogicznej i nauczycielskiej
 • Umiejętność stawiania celów osobistych i zawodowych oraz dokonywania wyborów
 • Poznanie praktycznych sposobów antystresowych
 • Umiejętność rozmowy z rodzicami – nowe wywiadówki
 • Zdobycie wiedzy potrzebnej do przygotowania programu profilaktyczno-wychowawczego klasy
 • Świadomość siebie jako autorytetu

Całkowity koszt projektu: 42 639,20 zł

Wkład finansowy w projekt wnieśli:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – 27 595,00 zł

Stowarzyszenie Akademia Rozwoju – 15 044,20 zł

Projekt został z sukcesem zrealizowany i rozliczony przez Urząd Marszałkowski.