Szkolenia dla Seniorów 2012

Nazwa projektu:
Emocjonalne i psychiczne zdrowie Seniora
Czas trwania projektu: 1.10.12 do 30.04.13

Cele:
Beneficjenci, dzięki udziałowi w projekcie, pogłębią wiedzę na temat problemów związanych ze swoim zdrowiem, wiedzę nt. profilaktyki zdrowotnej, co zwiększy ich umiejętności dbania o siebie i prowadzenia zdrowego trybu życia. Wsparcie przez konsultacje indywidualne i wymianę doświadczeń z grupą zwiększą umiejętności beneficjentów w rozwiązywaniu własnych problemów i zmniejszą poczucie izolacji i osamotnienia, także wśród niepełnosprawnych seniorów. Uczestnicy rozwiną umiejętności współdziałania i wspierania się wzajemnie, uzyskają większą motywację do działania na rzecz innych. Uczestnicy wzmocnią świadomośc własnych zasobów, co da im poczucie większej wartości i pewności siebie. Zajęcia z animatorem kultury dostarczą wzorców aktywnego spędzania czasu i zmotywują uczestników do większej aktywności. Projekt jest realizowany w Biurze PSCiR, w lokalu na ul. Koszykowej 27 m 7 w Warszawie. Szkolenia odbywać się będą w wynajętych salach, przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

W szkoleniach wzięły udział 3 grupy szkoleniowe po 20 osób. Każda grupa przeszła wielotematyczny cykl 9 szkoleń po 10 godzin tygodniowo (2 dni po 5 godz,) Każdy cykl zawierał szkolenia z zakresu 6 specjalności:

  1. Szkolenia prowadzone przez psychologa – warsztaty. Zakres – techniki zapamiętywania, ćwiczenia pamięci, wzrost poczucia własnej wartości, asertywność, oswojenie ze zmianą np. odejściem na emeruturę, odejściem dzieci z domu). Szkolenie prowadzone przez psychologa obejmuje 27 godzin dla każdej grupy, po 3 godziny tygodniowo.
  2. Szkolenia prowadzone przez lekarza w formie wykładów z elementami dyskusji moderowanej. Celem jest podniesienie wiedzy z zakresu profilaktyki chorób wieku starszego i zaleceń w przypadku choroby. Dla każdej grupy szkolenie obejmuje 18 godzin (po 2 godz. tygodniowo)
  3. Szkolenia prowadzone przez rehabilitanta. Celem jest podniesienie wiedzy na tenat sprawności fizycznej seniora i dbania o kondycję fizyczną. Poprawienie samopoczucia i podniesienie sprawności. Dla każdej grupy szkolenie obejmie 9 godzin (1 godz. tygodniowo)
  4. Szkolenie prowadzone przez dietetyka. Celem jest podniesienie wiedzy nt. zdrowej diety i umiejętności zdrowego odżywiania się w starszym wieku. Dla każdej grupy szkolenie obejmuje 9 godzin (1 godz. tyg.)
  5. Szkolenia prowadzone przez stylistę. Celem jest zwiększenie poczucia własnej wartości i pewności siebie. Dla każdej grupy szkolenie obejmie 9 godz. (1 godz. tyg.)
  6. Szkolenia prowadzone przez animatora kultury. Celem jest aktywizacja i pokazanie wzorców aktywności kulturalnej oraz dostępnej oferty dostosowanej do zainteresowań. Dla każdej grupy szkolenie obejmuje 18 godz. (po 2 godz tygodniowo)
  7. Konsultacje psychologiczne indywidualne. Celem jest pomoc w rozwiązywaniu problemów, w razie potrzeby wskazanie placówek specjalistycznych. Ilość konsultacji – 12 godzin.

Rodzaj zadania publicznego: Edukacja osób starszych
W formie wspierania realizacji zadania przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Kwota dotacji: 92384 zł
Wkład własny: 10968 zł
Całkowity koszt projektu: 103352 zł

Zapraszamy do zapoznania się z krótkimi prezentacjami dotyczącymi warsztatów dla Seniorów, przygotowanymi przez dietetyka, lekarza, psychologa oraz stylistkę. Przeczytaj lub pobierz wybraną prezentację w pliku pdf – pliki otwierają się w nowej zakładce:

Dietetyk_zdrowie Seniora

Lekarz_zdrowie_seniora

Psycholog_zdrowie Seniora

Analiza sylwetki_zdrowie Seniora