Trampolina do aktywności – aktywizacja kobiet w życiu publicznym

Program skierowany do kobiet, mieszkanek gmin i miasteczek do 25tys. ludności z terenu woj. mazowieckiego.

Priorytet I: Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne.

Obszar wsparcia nr 7. Aktywizacja kobiet w życiu publicznym.

Zadanie realizowane na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich;

Termin realizacji: 01.06.2012 – 31.12.2012r.

Uczestnicy: 224 kobiety z gmin i miejscowości do 25 tys. ludności, teren woj. mazowieckiego;

Cel projektu Trampolina do Aktywności: zwiększenie poziomu kompetencji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym gminy tak w sferze społecznej, jak i zawodowej wśród kobiet mieszkających w woj. mazowieckim.

Poszczególne działania projektowe u kobiet uczestniczących w projekcie spełniły następujące cele:

1. wzmocniły/zbudowały świadomość własnych zasobów możliwych do wykorzystania w aktywności publicznej

2. rozwinęły umiejętności budowania strategii stawiania i realizacji celów w prowadzonej działalności publicznej;

3. rozwinęły umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej;

4. rozwinęły umiejętności asertywne w relacjach z ludźmi;

5. wzmocniłypostawę przedsiębiorczości rozumianej jako umiejętność dostrzegania i realizowania

przedsięwzięć, rozwiązywania problemów społeczności lokalnej czy współdziałania;

6. umożliwiły wymianę wiedzy i doświadczeń  miedzy kobietami równych pokoleń i obszarów działalności;

 

Ramowy program:

1. Poczucie własnej wartości kluczem do aktywności;

2. Umiejętności komunikacyjne niezbędne do podejmowania działań w środowisku;

3. Strategia stawiania celów i realizacja celów podstawowym narzędziem przy dokonywaniu zmian;

4. Postawa przedsiębiorczości przydatna w każdej sferze działań kobiety.

 

Zajęcia poprowadzili wykwalifikowani trenerzy, autorzy programu:

Ewa Sadowska i Małgorzata Sygitowicz

 

Całkowity koszt projektu: 151 046,40 zł

Wkład finansowy w projekt wnieśli:

Fundusz Inicjatyw Społecznych – 134 500,00 zł

Polskie Stowarzyszenie Coachingu i Rozwoju oraz darczyńcy/ sponsorzy– 16 546,40 zł

 

Kryteria, jakie spełniły uczestniczki zakwalifikowane do projektu:

Kobieta w wieku aktywności zawodowej z gmin. do 25tys. mieszkańców z obszaru woj. mazowieckiego.

W przypadkach bardzo dużego zainteresowania, uczestniczki zostały zakwalifikowane wg następujących kryteriów:

  1. Kobiety o najniższym poziomie wykształcenia (w skali 1-4 punktów dodatkowych, gdzie 4 punkty – wykształcenie podstawowe, 1 punkt- wykształcenie wyższe)
  2. Kobiety długotrwale nieaktywne ( szczególności bezrobotne) (skala 0-1)
  3. Kobiety w wieku do 25 lat i powyżej 50lat (1 punkt) – maksymalnie połowa danej grupy.

 

Miejsce szkolenia:

Gmina Jakubów – 2 grupy szkoleniowe

Gmina Dobre – 1 grupa szkoleniowa

Gmina Łomianki  - 5 grup szkoleniowych

Gmina Piastów – 8 grup szkoleniowych