Turniej Aktywnych

Zaktywizuj się! Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie z cennymi nagrodami. Jesteś proEkologiczny? Kulturalny? Znasz swój region, jak własną kieszeń? A może kochasz książki? Lub uwielbiasz przyjazne pogawędki? Zależy Ci na …? Zmień swoje upodobania w konkretne działania.
Wystartuj w konkursie z własnym projektem! Zgłoszenia przyjmujemy do 10 września 2013. Rozstrzygnięcie Turnieju Aktywnych – lipiec 2014

Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestnicy startują w 3 kategoriach wiekowych: klasy 5-6 szkoły podstawowej, klasy 1-3 gimnazjum, klasy 1-2 szkół ponadgimnazjalnych. W turnieju weźmie udział 20 grup około 15-osobowych. Każda grupa będzie prowadzona przez swojego trenera/opiekuna. Uczestnicy, z pomocą opiekuna grupy, zobowiązani są do opracowywania i przesyłania raportów, w których będą opisywać swoje działania. Opiekunowie grup otrzymują wynagrodzenie zgodnie z zakresem przewidzianym dofinansowaniem w projekcie.

Kategorie Turnieju Aktywnych:
1. turniej społeczno – opiekuńczy
2. turniej edukacyjny
3. turniej regionalny
4. turniej ekologiczny
5. turniej gospodarności

Zgłoszenia przyjmujemy od maja 2013 do 10 września 2013. Grupy uczestników turnieju będą prowadzić działania przez okres roku szkolnego (ok. 8-9 miesięcy). Na zakończenie turnieju Jury przyzna nagrody 3 grupom (ok. 45 osób), po jednej z każdej kategorii wiekowej. Działania uczestników bedą oceniane na podstawie przesyłanych raportów. Zwycięzcy zostaną poinformowani o przyznaniu nagród (mailowo i listownie). Lista zwycięzców zostanie również opublikowana na stronach internetowych Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju oraz Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego „Lipnica”. W skład Jury wejdą członkowie Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju zaangażowani w realizację projektu oraz zewnętrzni eksperci w dziedzinie aktywności obywatelskiej. Po zakończeniu turnieju i wręczeniu nagród zostanie opracowany biuletyn pokonkursowy, w którym zostaną zamieszczone prace uczestników turnieju.

Czas trwania projektu: 01.05.2013 – 31.08.2014
Miejsce realizacji projektu: województwo podkarpackie
Cel projektu: zwiększenie aktywności obywatelskiej w swoich lokalnych społecznościach (np. szkołach) wśród młodzieży z województwa podkarpackiego, edukacja obywatelska i społeczna

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod nr telefonu: (+48) 515 051 090
Pytania oraz zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: konkurspodkarpacie@gmail.com
Formularz zgłoszeniowy i inne niezbędne dokumenty znajdą Państwo poniżej – w plikach Word do pobrania (kliknij na nazwę dokumentu):

Deklaracja (729 KB): Deklaracja uczestnictwa Turniej Aktywnych
Zgłoszenie (745 KB): Kwestionariusz zgłoszeniowy Turniej Aktywnych
Oświadczenie (729 KB): Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na udział w konkursie
Raport (737 KB): Raport Turniej Aktywnych
Regulamin (758 KB): Regulamin Turnieju Aktywnych
Ankiety ewaluacyjne: Turniej Aktywnych Ankieta ewaluacyjna poczatkowa   Turniej Aktywnych Ankieta ewaluacyjna koncowa

W Turnieju Aktywnych bierze udział 20 grup uczestników, ze szkół z 8 miejscowości:

 

Szanowni  Państwo!

W związku z planowanym na czerwiec  terminem zakończenia projektu Turnieju Aktywnych,  informujemy, że  planujemy obrady Jury, podanie wyników oraz wręczenie nagród i spotkanie podsumowujące.

Potwierdzamy termin spotkania podsumowującego na dzień 13.06.2014 – piątek, godz. 16:00

Na spotkanie  podsumowujące projekt  zapraszamy Opiekunów grup.

Bardziej szczegółowe informacje nt spotkania znajdą Państwo TU

Z poważaniem
Zarząd Stowarzyszenia Coachingu i Rozwoju

 

Patronat medialny: portal www.jaslo4u.pl       

Partner społeczny z rejonu Podkarpacia: Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Lipnica”

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej