Uczeń obcojęzyczny w mazowieckiej szkole

Jak zorganizować i przeprowadzić zajęcia dla uczniów obcojęzycznych? Jak tworzyć autorskie programy? Jak sobie radzić z przyjmowaniem uczniów – cudzoziemców i wielokulturową klasą? Jak sprawić, by różnice kulturowe stały się plusem, a nie źródłem nieporozumień i konfliktów? Jak efektywnie porozumiewać się z uczniem obcojęzycznym i współpracować z jego rodzicami?

Jeśli szukasz odpowiedzi na powyższe pytania lub Twoja szkoła przyjmuje coraz więcej uczniów – cudzoziemców, a Tobie brakuje narzędzi dydaktycznych, aby im pomóc efektywnie realizować program szkolny – zapraszamy na bezpłatne szkolenie.

Szkolenia są skierowane do kadry placówek oświatowych na terenie województwa mazowieckiego. W ramach projektu „Uczeń Obcojęzyczny” prowadzimy bezpłatne szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe nauczycieli, pracowników dydaktycznych oraz kadry administracyjnej i zarządzającej placówek oświatowych. Celem szkoleń jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności nt przyjmowania, rekrutacji i nauczania uczniów – cudzoziemców w polskich szkołach. Uczestnicy otrzymają profesjonalne materiały szkoleniowe, podręcznik „Mówimy po polsku – język polski dla cudzoziemców”, wykaz najbardziej aktualnych rozporządzeń (podstawy prawne kształcenia cudzoziemców) oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Projekt trwa od 15.06.2013 do 01.07.2014

Formularz zgłoszeniowy i inne niezbędne dokumenty znajdą Państwo poniżej – w plikach Word do pobrania (kliknij na nazwę dokumentu):

Program (262 KB) Program_szkolenia_Uczeń_obcojęzyczny_w_mazowieckiej szkole
Regulamin (274 KB) Regulamin_Uczeń_obcojęzyczny_w_mazowieckiej_szkole
Deklaracja (274 KB) Deklaracja_udziału_w_szkoleniu_Uczeń_obcojęzyczny_w_mazowieckiej_szkole
Kwestionariusz (283 KB) Kwestionariusz_Uczeń_obcojęzyczny_w_mazowieckiej_szkole
Załącznik (274 KB) Załącznik_do_kwestionariusza_Uczeń_obcojęzyczny_w_mazowieckiej_szkole
Oświadczenie (254 KB) Oświadczenie_zgody_na_przetwarzanie_danych

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty