Bartosz Berendt

Coach akredytowany przez International Coach Federation (ICF), członek prezydium Izby Coachingu od 2015 roku oraz prezes zarządu polskiego oddziału ICF w kadencji 2011-2012. Prowadzi coaching indywidualny dla osób stojących u progu ważnych, życiowych zmian takich jak, zmiana pracy, awans, rozwój własnej firmy, odnalezienie się w nowej roli zawodowej lub osobistej, jak również coaching zespołowy dla liderów i zespołów wdrażających zmiany w organizacji. Pracuje w wyczynowym sporcie, wspierając zawodników w realizacji celów sportowych i pozasportowych.

W swojej karierze zawodowej sprawował funkcje kierownicze i dyrektorskie, pełnił rolę członka Rady Nadzorczej w spółce akcyjnej. Wspólnie z żoną prowadzi Equante – Fundację Nowych Możliwości. Okres od 2006 roku to rozwój własnej działalności coachingowej, w ramach której zrealizował ponad 2500 godzin coachingu, kilkadziesiąt warsztatów oraz prowadził wiele prelekcji i wykładów.

Kontakt: + 48 609 020 036, b.berendt@mastercoach.org.pl