Karolina Żmudzka

Psycholog, Akredytowany Coach Izby Coachingu, doradca kariery. Członek Prezydium Izby Coachingu. W latach 2014 – 2016 dyrektor Oddziału Lubelskiego Izby Coachingu. Członek Polskiego Stowarzyszenia Coachingu i Rozwoju. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych „Coaching i Mentoring” na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS, konsultant programów studiów z coachingu oraz członek Zespołu Interesariuszy Zewnętrznych UMCS. Specjalizuje się w coachingu kariery (odkrywaniu pasji i talentów, tworzeniu dokumentów aplikacyjnych, rekrutacji i selekcji), life coachingu, coachingu menadżerskim, coachingu edukacyjnym i coachingu wizerunku. W pracy z klientami wykorzystuje nurt Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Solution Focused Brief Therapy). Od 2008 roku pracuje indywidualnie i grupowo z osobami, które stoją u progu ważnych decyzji i zmian, poszukują drogi zawodowej, chcą odkryć siebie i realizować swoje pasje. Prowadzi coaching indywidualny, warsztaty z coachingu kariery, umiejętności wychowawczych oraz warsztaty dla młodzieży. Certyfikowany realizator i trener programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Współtwórca książki „77 coachingowych lekcji wychowawczych. Jak pomóc młodym ludziom wejść w dorosłość”. Od 2004 roku zainwestowała w swój rozwój ponad kilka tysięcy godzin szkoleniowych, przeszła własną psychoterapię – dzięki temu odpowiedzialnie pracuje z klientami. W życiu podąża za intuicją, wewnętrznym głosem, słucha swojego ciała. Pasjonatka życia i własnej pracy, kieruje się mottem: „Rób to, co kochasz, a nigdy nie będziesz musiał pracować” i tą ideą stara się zarazić innych. Podążając za pasją realizuje również wiele działań z zakresu managementu, budowania marki, kreowania wizerunku, organizacji eventów i szkoleń, projektowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań, marketingu. Wspiera przedsiębiorców i placówki edukacyjne w budowaniu autentycznej marki na rynku. Współtwórca i koordynator Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Coach, Trener, Doradca zawodami XXI wieku” oraz organizator wielu konferencji, seminariów i eventów z zakresu coachingu, przedsiębiorczości, rozwoju osobistego. Współpracuje z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetem Łódzkim oraz placówkami edukacyjnymi.

www.karolinazmudzka.pl

Kontakt: +48 883030356, karolina.zmudzka@gmail.com