Maciej Żurek

Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany specjalista terapii uzależnień z wieloletnim doświadczeniem

Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne, psychoprofilaktyczne i rozwojowe oraz psychoterapię indywidualną, rodzinną i grupową.

Członek Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Pomagam osobom:
• Doświadczającym trudności z kontrolowaniem zachowań impulsywnych, tak związanych z używaniem substancji odurzających (narkotyki, alkohol), jak i hazardem, korzystaniem z komputera czy w sferze seksualnej
• Zauważającym u siebie niepokojące objawy np. obniżony nastrój, bezsenność, przewlekłe napięcie, stany lękowe, poczucie wypalenia
• Mającym trudności w konstruktywnym przejściu kryzysu życiowego
• Przeżywającym trudności w relacjach z otoczeniem (tak w środowisku rodzinnym, jak i zawodowym)
• W swojej pracy korzystam z różnych podejść i narzędzi terapeutycznych, dopasowując je do indywidualnych potrzeb klienta. Zwracam uwagę zarówno na ograniczanie zachowań problemowych, jak i całokształt funkcjonowania emocjonalnego i życiowego.
• Prowadzę terapię indywidualną, par i rodzinną.
Wykształcenie:
Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Ukończył 4 – letnie podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz szkolenie „Podstawy systemowej terapii rodzin” (Instytut Psychiatrii i Neurologii). Łącznie ponad 2000 godzin szkolenia podyplomowego w zakresie terapii uzależnień, psychoterapii oraz dziedzin pokrewnych. Członek Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Ponad 20-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.
Kontakt: +48 510 119 048, maciej.zurek@pscir.org.pl