Magdalena Dietrich

Psycholog, terapeutka, trenerka. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała poprzez współpracę z ośrodkami terapii uzależnień, świetlicami socjoterapeutycznymi, szkołami, organizacjami pozarządowymi pracującymi z młodzieżą, ośrodkami interwencji kryzysowej, urzędem m.st. Warszawy, oddziałem młodzieżowym szpitala psychiatrycznego. Prowadzi treningi, warsztaty i szkolenia, głównie w zakresie tematów takich jak: komunikacja, asertywność, radzenie sobie ze stresem, twórczość, antydyskryminacja, profilaktyka. Zajmuje się także prowadzeniem zajęć dla studentów i stażystów z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą oraz przeciwdziałania samobójstwom. Zaangażowana w działania Stowarzyszenia Mierz Wysoko prowadziła przez ponad dwa lata zajęcia dla grupy dzieci przebywającej na ulicach jednej z warszawskich dzielnic oraz  prowadzi konsultacje psychologiczne w klubie młodzieżowy.m. Kierowała pierwszym w Polsce hostelem interwencji kryzysowej dla osób LGBT.

Kontakt: +48 531 279 294, magdalena.m.dietrich@gmail.com