Monika Zubrzycka-Nowak

Coach-superwizor akredytowany przy Izbie Coachingu, trener Studium Coacha Biznesu i SC Life, specjalizuje się w coachingu life, kariery, kryzysu, menadżerskim, executive. Ma na swoim koncie ponad 2000 godz. coachingu indywidualnego oraz ponad 2000 godz. coachingu grupowego i team-coachingu. Działa jako przewodnicząca Komisji ds. Akredytacji Izby Coachingu, wiceprezes PSCiR, konsultant: TVN, Twój Styl, Neesweek Polska, Elle, Remedium. Od 1999r  prowadzi różnego rodzaju szkolenia rozwijania kompetencji miękkich potrzebnych w biznesie jak i tych koniecznych w życiu prywatnym. Propaguje nowoczesny sposób wykrywania słabych stron funkcjonowania firm metodą ustawień biznesu wg. Berta Hellingera. Prowadzi także zajęcia „ustawień rodzin” grupowo oraz indywidualnie.

 

Kontakt: + 48 502 033 734, coaching@pscir.org.pl