Piotr Cypel

Od 2011 roku aktywnie zajmuje się coachingiem, który jest jego pasją. Ukończył Practitioner Coach Diploma, szkolenie certyfikowane przez Noble Manhattan Coaching, International Institute of Coaching and Mentoring oraz Institute of Leadership and Management. Dodatkowo ukończył Coaching Clinic® Licensing Program, szkolenie licencjonowane przez CoachU oraz International Coach Federation, tym samym stając się licencjonowanym trenerem  Coaching Clinic®, najbardziej kompleksowego na polskim rynku szkolenia rozwijającego umiejętności coachingowe menedżerów. Jest  licencjonowanym partnerem Way2Improve w zakresie narzędzi diagnostycznych na potrzeby projektów rozwojowych (profilowanie zawodowe oraz testy kompetencji zawodowych). W 2015 roku przeprowadził pierwsze w Polsce badania naukowe nad skutecznością e-coachingu w rozwoju osobistym ludzi.

Absolwent pedagogiki (specjalizacja doradztwo zawodowe z coachingiem) oraz studiów podyplomowych z zarządzania personelem. Przez siedem lat pracował w obszarze sprzedaży największych banków i domów maklerskich w Polsce. Od 2006 roku pracuje w obszarze zasobów ludzkich, a od 2008 roku specjalizuje się w zarządzaniu szkoleniami – koordynuje od strony szkoleniowej projekty mające na celu wzrost efektywności sprzedaży oraz funkcjonowanie jednostek organizacyjnych w ramach firmy.

Kontakt: +48 792 801 185, piotr@tgrow.pl