Wesprzyj nas

Jesteśmy organizacją non-profit. Wszelkie wpływy przeznaczamy na cele statutowe.

Prowadzimy działalność w ramach obowiązujących przepisów – wynajmujemy niewielkie biuro, regularnie sporządzamy niezbędną dokumentację księgową i pracowniczą, wnosimy opłaty administracyjne, opracowujemy nowe projekty i piszemy wnioski o dofinansowanie bez gwarancji ich otrzymania. Funkcjonowanie stowarzyszenia ma charakter projektowy, innymi słowy pieniądze jakie pozyskamy na projekt częściowo pokrywają koszty funkcjonowania PSCiR.

Każde wsparcie pieniężne pozwala nam realizować cele społecznie użyteczne. Możliwość sfinansowania podstawowych potrzeb organizacji zapewnia ciągłość realizacji naszych zadań i projektów, co przyczynia się do zwiększenia ich efektywności i podtrzymuje naszą pozytywną energię i wiarę w sens naszej pracy. Mamy swobodę patrzenia w przyszłość. Angażujemy nasz czas, energię i potencjał z poczuciem sensu.

Osoby, które chciałyby się włączyć w nasze działania zapraszamy do współpracy. Wpływasz na jakość życia i rozwój innych ludzi!

 • zostań darczyńcą i wpłać dowolną kwotę darowizny na rachunek:
  Polskie Stowarzyszenie Coachingu i Rozwoju
  ul. Ks. Skorupki 6/10, 05 – 820 Piastów
  Numer rachunku bankowego: 
07 1240 2887 1111 0000 3389 6870 
  Tytuł wpłaty: Darowizna na cele statutowe 
 • zostań wolontariuszem
 • zostań członkiem PSCIR
 • weź udział w szkoleniach
DAROWIZNĘ MOŻNA ODLICZYĆ OD PODATKU – osoby prawne robią to nadruku  CIT/D – do 10% dochodu podlegajacego opodatkowaniu; osoby fizyczne – PIT/O do 6% dochodu podlegającego opodatkowaniu;
więcej na: www.poradnik.ngo.pl/darowizny
Każde wsparcie, które zaoferujesz przyczyni się do kontynuacji już prowadzonych lub nowych inicjatyw. Dziękujemy Ci!