Wesprzyj nas

Jesteśmy organizacją non-profit. Wszelkie wpływy przeznaczamy na cele statutowe.

Prowadzimy działalność w ramach obowiązujących przepisów – wynajmujemy niewielkie biuro, regularnie sporządzamy niezbędną dokumentację księgową i pracowniczą, wnosimy opłaty administracyjne, opracowujemy nowe projekty i piszemy wnioski o dofinansowanie bez gwarancji ich otrzymania. Funkcjonowanie stowarzyszenia ma charakter projektowy, innymi słowy pieniądze jakie pozyskamy na projekt częściowo pokrywają koszty funkcjonowania PSCiR.

Każde wsparcie pieniężne pozwala nam realizować cele społecznie użyteczne. Możliwość sfinansowania podstawowych potrzeb organizacji zapewnia ciągłość realizacji naszych zadań i projektów, co przyczynia się do zwiększenia ich efektywności i podtrzymuje naszą pozytywną energię i wiarę w sens naszej pracy. Mamy swobodę patrzenia w przyszłość. Angażujemy nasz czas, energię i potencjał z poczuciem sensu.

Osoby, które chciałyby się włączyć w nasze działania zapraszamy do współpracy. Wpływasz na jakość życia i rozwój innych ludzi!

  • zostań darczyńcą i wpłać dowolną kwotę darowizny na rachunek:
    Polskie Stowarzyszenie Coachingu i Rozwoju
    ul. Szpilmana 13, 05-092 Łomianki Dolne
    Numer rachunku bankowego: 


Bank Zachodni WBK   91 1090 2851 0000 0001 3648 7270
Tytuł wpłaty: Darowizna na cele statutowe 

DAROWIZNĘ MOŻNA ODLICZYĆ OD PODATKU – osoby prawne robią to nadruku  CIT/D – do 10% dochodu podlegajacego opodatkowaniu; osoby fizyczne – PIT/O do 6% dochodu podlegającego opodatkowaniu;
więcej na: www.poradnik.ngo.pl/darowizny
Każde wsparcie, które zaoferujesz przyczyni się do kontynuacji już prowadzonych lub nowych inicjatyw. Dziękujemy Ci!